ROT-avdrag

Du kan dra av med ROT-avdraget när du beställer arbete från oss!


Med anledning av lagen om skattereduktion för renovering, om- och tillbyggnad skall entreprenören fakturera beställaren för arbetskostnaden minus det uppskattade skatterreduktions- beloppet som beställaren kan bli berättigad till.


Om entreprenören inte erhåller begärt skattereduktionsbelopp inom 15 arbetsdagar från det att begäran skickats till Skatteverket, är beställaren skyldig att betala återstående belopp inom 15 dagar från faktureringsdagen.


Om entreprenören erhåller det uteblivna beloppet, eller del därav från Skatteverket vid senare tillfälle, skall motsvarande belopp återbetalas beställaren.


Det är Skatteverket som ytterst avgör om skattereduktionen kommer att medges. Entreprenören tar inget ansvar för att arbetskostnaderna

kommer att medföra skattereduktion.